Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze akcji polskich

Fundusze te inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, udział akcji w portfelu funduszy wynosi zwykle co najmniej 60%. Polityka inwestycyjna funduszy akcyjnych może być bardziej lub mniej agresywna. Najbardziej agresywne fundusze inwestują w akcje, które dają możliwość uzyskania znacznych zysków kapitałowych. Z kolei fundusze o polityce inwestycyjnej ukierunkowanej na bieżący dochód lokują w większym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach. Fundusze akcyjne są adresowane do inwestorów akceptujących znaczne wahania inwestycji w krótkim okresie, oczekując w zamian wyższego zysku w długim, nawet kilkunastoletnim okresie. Bezpośrednim powodem takiego horyzontu inwestycyjnego jest fakt, że akcje, w które inwestują fundusze tej kategorii powinny być traktowane jako inwestycja długoterminowa, dla której zarówno ryzyko jak i zyski są oceniane w perspektywie lat.

Szczegóły funduszy: