Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze dłużne korporacyjne

Fundusze dłużne korporacyjne inwestują przede wszystkim w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Portfel inwestycyjny jest uzupełniony lokatami w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i obligacje skarbowe. Inwestowanie w fundusze dłużne korporacyjne wiążę się z wyższym poziomem ryzyka niż w fundusze obligacji skarbowych, jednocześnie dając szansę na wyższe stopy zwrotu, z uwagi na to, że obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa są wyżej oprocentowane niż obligacje skarbowe.

Szczegóły funduszy: