Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze stabilnego wzrostu

W portfelach inwestycyjnych funduszy stabilnego wzrostu przeważają papiery dłużne, takie jak: obligacje i bony skarbowe. W odróżnieniu od funduszy papierów dłużnych, udział akcji w aktywach może wynieść nawet 30-40 proc. Fundusze tego typu cechuje więc ostrożniejsza polityka inwestycyjna w porównaniu z typowymi funduszami zrównoważonymi, ale w przypadku silnych wzrostów na rynku akcji, osiągają one niższe dochody.

Szczegóły funduszy: