Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze zrównoważone

Fundusze zrównoważone łączą cechy funduszy akcyjnych i obligacyjnych, gdyż inwestują w różnych proporcjach w akcje spółek giełdowych oraz dłużne papiery wartościowe. Proporcje inwestycji w poszczególne instrumenty zmieniają się w zależności od sytuacji rynkowej. Udział akcji w portfelu tych funduszy wynosi przeciętnie około 50-70%, natomiast papierów dłużnych 50-30%. Wartość portfela funduszu zrównoważonego w dużym stopniu zależy od sytuacji na giełdzie, przy czym ewentualne spadki wartości łagodzone są udziałem bezpiecznych papierów wartościowych. Fundusze zrównoważone charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Przeznaczone są głównie dla inwestorów tolerujących większe ryzyko, niż w przypadku funduszy bezpiecznych i oczekujących w zamian większych zysków w dłuższym okresie.

Szczegóły funduszy: